آنسامبل گیتار به سرپرستی مهرداد مهرانی فر

ویدیو آنسامبل گیتار به سرپرستی مهرداد مهرانی فر .

آنسامبل گیتار آنسامبل گیتار آنسامبل گیتار

گروه نوازی گیتار به سرپرستی استاد گیتار مهرداد مهرانی ف ادامه خواندن “آنسامبل گیتار به سرپرستی مهرداد مهرانی فر”

گروه نوازی گیتار به سرپرستی استاد گیتار مهرداد مهرانی فر

گروه نوازی گیتار به سرپرستی استاد گیتار مهرداد مهرانی فر

با اجرای بسیار زیبای هنرجویان ایشان در  رشته ی گیتار کلاسیک

زمستان ۱۳۹۳

ادامه خواندن “گروه نوازی گیتار به سرپرستی استاد گیتار مهرداد مهرانی فر”