مهرداد مهرانی فر

مهرداد مهرانی فر استاد گیتار

مهرداد مهرانی فر کارشناس موسیقی متولد ۱۹ فروردین ۱۳۶۴ استاد گیتار بهترین استاد گیتار تهران

عضو درجه یک خانه موسیقی ایران  با بیش از ۱۸ سال سابقه نوازندگی گیتار کلاسیک نزد اساتید بنام  و برجسته گیتار از جمله استاد فرزاد دانشمند و استاد کیوان میرهادی همچنین شرکت در مستر کلاس های اسطوره های مطرح گیتار  لیلی افشار و نیکیتا کوشکین. بهترین استاد گیتار تهران

دارای ده سال سابقه آموزش گیتار به صورت حرفه ای و طبق جدید ترین و به روز ترین متد آموزشی دنیا و همچنین راهیابی دو تن از هنرجویان ایشان به جمع پنج گیتار نواز برتر ایران بهترین استاد گیتار تهران بهترین استاد گیتار تهران بهترین استاد گیتار تهران

مهرداد مهرانی فر بهترین  استاد گیتار تهران کارشناس موسیقی و استاد گیتار متولد ۱۹ فروردین ۱۳۶۴عضو درجه یک خانه موسیقی ایران  با بیش از ۱۸ سال سابقه نوازندگی گیتار کلاسیک نزد اساتید بنام  و برجسته گیتار از جمله استاد فرزاد دانشمند و استاد کیوان میرهادی .دارای هفت سال سابقه آموزش گیتار به صورت حرفه ای و طبق جدید ترین و به روز ترین متد آموزشی دنیا و همچنینراهیابی دو تن از هنرجویان ایشان به جمع پنج گیتار نواز برتر ایران